O podjetju – Tatjana Dovjak, poslovno svetovanje

O podjetju – Tatjana Dovjak, poslovno svetovanje2020-06-03T09:09:24+00:00

O podjetju Dowell

Poslanstvo

Smo podjetje, ki z lastnim znanjem in skoraj 40 -letnimi izkušnjami na področju vodenja timov na različnih področjih, 25- letnimi izkušnjami pri vodenju prodajnih ekip. Specializirani smo za področje prodaje (organiziranja, vodenja, treniranja prodajnih veščin, prodajnih procesov…), področje kariernega razvoja, rasti osebnosti in podjetja ter hitrega učenja tujih jezikov.

Povečanje prodaje:

 • Organizacija učinkovitih prodajnih oddelkov;
 • Organizacija prodajnih procesov;
 • Kako uspešno voditi prodajni tim;
 • Kako voditi prodajni proces;
 • Kako voditi prodajni sestanek pri stranki;
 • Kako in kdaj prodajamo po telefonu.

Rast in razvoj podjetja:

 • Kako oblikovati uspešen tim, kjer se posamezniki med seboj razumejo, se cenijo, si pomagajo in ustvarjajo prijetno delavno okolje;
 • Kaj pomeni samo-vodenje in kako vodimo druge;
 • Naučimo vas, kako biti skoncentriran, fokusiran na neko nalogo in jo tako narediti bolje in hitreje ( problem današnjega časa je, da nam misli nenehno uhajajo iz ene situacije v drugo, zato nekega dela ne opravimo tako hitro in dobro, kot si želimo);
 • Karierni razvoj posameznikov;
 • Uspešno uvajanje sprememb;
 • Hitro učenje ( npr. tujih jezikov, kjer se lahko v 40 urah naučite tudi 700-1000 besed)

Pri osebni rasti in osebnem kariernem razvoju:

 • Kako razviti boljše medsebojne odnose v privatnem in poslovnem svetu;
 • Kako se samo-organizirati, samo-voditi;
 • Kako dosegati svoje osebne želje in cilje;
 • Hitro učenje ( npr. tujih jezikov, kjer se lahko v 40 urah naučite tudi 700-1000 besed).

Vizija

Rast in razvoj vseh s katerim sodelujemo, kar zahteva tudi našo rast in izobraževanje.

Vsak, ki sodeluje z nami, se spremeni na bolje.

Strategija

Vedno se prilagajamo potrebam naših poslovnih partnerjev. Vodilo nam je, kaj oni potrebujejo za svojo rast, razvoj in za doseganje boljših finančnih rezultatov. Smo fleksibilni in senzibilni, vendar vedno delujemo po ustaljenem protokolu, kjer prvi fazi sledi naslednja. Le tista gradnja, ki stoji na dobrih načrtih in trdnih temeljih je na koncu lahko veličastna. In za nas velja: Le odlično je dovolj dobro.

Vodstvo podjetja:

TATJANA,

ustvarjalka odličnik timov

Moja srčna želja je, da bi se ljudje med seboj razumeli, se med seboj spodbujali in bili vsi uspešni. Morda so to za nekoga utopične misli, morda se ob tem nasmihate, morda imate tudi prav. A kljub vsemu, je to moja želja. Vaša je morda drugačna in prav je tako. Pomembno je, da sledimo svojemu srcu.

Uspeh je hrana za naše zadovoljstvo, za dobro samopodobo, samospoštovanje. Uspeh nam spodbuja pozitivno razmišljanje in je naša gonilna sila, ki nas sili naprej. Pozitivno razmišljanje nam izpolnjuje naše želje.

Ključ uspeha je v naših mislih. Pomembno je kako razmišljamo, kaj razmišljamo in kako kontroliramo naše misli. V genskem zapisu nam podzavest nenehno nudi negativne misli, slabo samopodobo, obsojanje sebe in drugih, iskanje kdo je kriv in iskanje izgovorov.  Recite STOP! Recite NE! Začnite kontrolirati svoje misli, ker od vaših misli je odvisno vaše počutje:

 • žalost,
 • razočaranje,
 • jeza ali
 • veselje,
 • dobra samopodoba
 • samospoštovanje,
 • zadovoljstvo
 • sreča.

Takrat, ko se zavemo, da smo sami svoje sreče kovač, postanemo odgovorni za svoje počutje, za svoje življenje. To je velik korak. Kontrola misli. Sami si kreiramo srečo, ljubezen, spoštovanje, obilje…. Na razpolago imamo izjemno orodje: MOČ NAŠIH MISLI!

Kako jih kdo uporablja je razvidno iz življenja, ki ga živimo, kako smo zadovoljni, srečni, ljubljeni, uspešni, spoštovani, kakšno obilje smo si skreirali.

Zato je namen mojega podjetja izboljšati poslovno uspešnost vašega podjetja, izboljšati prodajne rezultate, povezovati oddelke med seboj. Le močno sodelovanje, medsebojna podpora in ista smer, peljejo do željenih rezultatov. Oddelki v podjetju morajo sodelovati in si med seboj pomagati. Marketing in (prodaja) svetovalni oddelek, morata delovati z roko v roki, saj marketing ozavešča in zainteresira kupce, svetovalni oddelek pomaga kupcem kupiti kar resnično potrebujejo in kar bo tudi njim pomagalo do večje uspešnosti in zadovoljstva. Na ta način svetovalni oddelek prinaša v podjetje sredstva, ki so nujna za življenje in rast vsakega posameznika in podjetja.

VEČ O MENI

NAMEN IN POSLANSTVO

Pomagati podjetjem:

 • do boljših prodajnih rezultatov,
 • do večjega zadovoljstva zaposlenih in
 • do odličnega medsebojnega sodelovanja med oddelki in zaposlenimi.

Želite izboljšati prodajne rezultate?
Kliknite tukaj:

VIZIJA

Smo specialisti na področju

 • povečanja prodaje,
 • vodenja prodajnih procesov,
 • usmerjanja in motiviranja prodajnih timov
 • smiselnemu segmentiranja trga.

Vse pridobljeno znanje, ki v večjem deležu temelji na 25- letnih lastnih izkušnjah, želimo deliti s
poslovnimi partnerji, ki želijo narediti (kvantni) preskok na višji nivo, na višjo frekvenco ter
posledično izboljšati učinkovitost in prodajne rezultate.

STRATEGIJA

 • Individualen pristop k vsaki organizaciji;
 • Pregled stanja in določitev ciljev
 • Priprava načrta
 • Dogovor z vodstvom, glede obširnosti programa
 • Implementacija;
 • Spremljanje rezultatov in pomoč
 • Vzdrževanje doseženih rezultatov

PIŠITE MI